STK pre chlapov

Erektilná dysfunkcia, kedysi nesprávne nazývaná impotenciou, môže mať rôzne príčiny. V zásade sa delia na organické, psychické a kombinované. U mladších mužov sú častejšie psychické problémy, ako napríklad pracovný stres či rodinné starosti, u starších mužov ide prevažne o organické ochorenia ako cukrovka, vysoký tlak, ateroskleróza, poruchy metabolizmu tukov či ochorenia prostaty.

Odhaľte skryté príčiny a liečte sa.
Niekedy aj užívanie liekov zhoršuje erekciu, napríklad niektoré na vysoký tlak, depresiu, vysokú hladinu tukov. Erektilná dysfunkcia vás môže upozorniť na iné, závažnejšie ochorenie, akým je ischemická choroba srdca, ktorá môže vyústiť až do infarktu myokardu. Je známe, že problém s erekciou niekoľko rokov predchádza akútnemu ochoreniu srdca. V tejto súvislosti treba myslieť aj na možné onkologické ochorenia.

Problémy sú na to, aby sa riešili.
Erekcia je zložitý proces, pri ktorom je dôležitá súhra viacerých systémov: cievneho, centrálneho i periférneho nervového. Výsledkom tejto súhry má byť zvýšené prekrvenie tzv. kavernóznych telies penisu, stav kedy je penis tvrdý a muž je schopný uskutočniť pohlavný styk. Ak to v tejto oblasti nefunguje, častokrát je práve partnerka impulzom, aby muž nabral odvahu, vybral si správneho odborníka a podstúpil potrebné vyšetrenia.

Ako prebieha „intímne“ vyšetrenie.
Mužom s poruchami erekcie sa najviac venuje urológ alebo praktický lekár. Súčasťou vyšetrenia u urológa je rozhovor, pri ktorom lekár muža vypočuje, spýta sa na potrebné informácie o jeho intímnom živote a ochoreniach, liekoch, ktoré užíva. Nasleduje objektívne vyšetrenie, ktoré je nebolestivé, odber krvi, ultrazvuk a vyplnenie dotazníkov. Po vyšetreniach navrhne lekár pacientovi liečbu, o ktorej si myslí, že by mohla byť úspešná. Niekedy postačuje úprava životosprávy, zmena dlhodobo užívanej liečby, inokedy je vhodné užívanie liekov na zlepšenie erekcie.

Nenaleťte na lacné sľuby, hľadajte odborníkov.
Liečba nie je hradená z verejného poistenia, preto si ju pacient musí sám uhradiť. Napriek cenovej dostupnosti stále veľa mužov, ale aj žien, naletí na reklamu a kúpia si výživové doplnky, alebo rastlinné preparáty či doplnky stravy, ktoré nie sú účinné. Ba práve naopak, ich užívanie a oddiaľovanie vyšetrenia, môže ublížiť.

Moderná medicína vie pomôcť.
Ak pri liečbe nepomáhajú tabletky, existujú aj iné možnosti, ako injekcie, využívanie rázových vĺn alebo operačná liečba. Veľa klinických skúšaní potvrdilo bezpečnosť a účinnosť liekov, ktoré zlepšujú erekciu a niektoré súčasne aj komplikácie s prostatou. Cieľom modernej medicíny je mužom umožniť návrat späť do normálneho sexuálneho života a partnerského vzťahu, čo je pre nich nesmierne dôležité. Nenechajte sa klamať reklamou na výživové doplnky a zvoľte seriózne vyšetrenie. Urobte si mužskú „STK-áčku“ a v prípade potreby užívajte serióznu, overenú a bezpečnú liečbu.